Regulamin

Regulamin kortów tenisowych Akademii Tenisa OXFORD

 1. Rezerwacje kortów przyjmowane są telefonicznie pod numerem 785 925 387, bądź bezpośrednio w recepcji przy ulicy Rybackiej 8 w Słpusku.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów ziemnych i hal tenisowych ustalona zostaje każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu letniego i zimowego.
 3. Odwołanie jednorazowej rezerwacji kortu bez uiszczenia opłaty możliwe jest najpóżniej w dniu poprzedzającym rezerwację, jeżeli ta dotyczy terminu do godziny 15.00; do godziny 10.00 dnia ustalonej rezerwacji, jeżeli ta dotyczy terminu po godzinie 15.00. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata według obowiązujących cen w danym sezonie.
 4. Wcześniejsze zakończenie gry lub opóźnienie korzystania z kortu będące wynikiem późniejszego przybycia przez Rezerwującego nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji.
 5. Rezerwacja kortu obejmuje: wejście na kort, czas gry, przesiatkowanie kortu przez Rezerwującego po skończonej grze i opuszczenie kortu.
 6. Na kortach obowiązuje kompletny strój sportowy oraz odpowiednie obuwie tenisowe o płaskim protektorze.
 7. Parking dla Klientów Akademii Tenisa OXFORD jest całkowicie bezpłatny.
 8. Akademia Tenisa OXFORD zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanych godzin na inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu z Rezerwującym oraz zmiany regulaminu w trakcie trwania sezonu.
 9. Akademia Tenisa OXFORD nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni.
 10. Zabrania się samodzielnej regulacji termostatu w okresie grzewczym, włączania światła w halach tenisowych oraz spożywania kolorowych napojów. W przypadku potrzeby zapalenia świateł Rezerwujący zobowiązany jest do wezwania obsługi kortu.
 11. Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia Akademię Tenisa OXFORD do odmowy dopuszczenia korzystaniaz kortu lub nałożenia dodatkowej opłaty.
 12. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.