Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Centrum Językowe OXFORD z siedzibą w Słupsku (76-200) przy alei 3 Maja 5, NIP 8392914324;
2) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celach marketingowych, wysłania oferty i informacji o aktualnych promocjach;
3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie przez Administratora działań na moje żądanie, tj. odpowiedź na zapytanie;
4) dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 5 lat od ich zebrania; 
5) mam prawo do żądania od Administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych; 
6) mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych; 
7) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; 
8) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9) podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytanie; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i pozostanie ono bez odpowiedzi.